Drogi i nawierzchnie betonowe

Nawierzchnie betonowe znajdują zastosowanie wszędzie tam,  gdzie wymagana jest odporność na duże obciążenia. Stosuje się je m.in.: na placach składowych, placach manewrowych, w zakładach przemysłowych i na parkingach.  

W porównaniu do nawierzchni asfaltowych, sztywna konstrukcja nawierzchni betonowej eliminuje zjawisko powstawania deformacji w czasie, oraz charakteryzuje się wydłużonym okresem eksploatacji. Odpowiednio zaprojektowane betony drogowe charakteryzują się dużą mrozoodpornością i odpornością na ścieranie. Cechy te uzyskuje się dzięki zastosowaniu odpowiednich cementów, kruszywa łamanego, zbrojenia  w postaci włókien polipropylenowych, polimerowych oraz dodatków napowietrzających. Włókna polipropylenowe zapobiegają spękaniom powierzchniowym poprzez ograniczenie kurczliwości betonu. Włókna polimerowe ułatwiają dopasowywanie nawierzchni do otoczenia, zastępując tradycyjne zbrojenie betonu siatkami  z prętów. Nawierzchnie placów oraz dróg można wykonać zarówno w wersji klasycznej - wykończonej na gładko, lub antypoślizgowej - w tak zwaną miotełkę. Dodatkowo, aby podnieść parametry wytrzymałościowe oraz szczelność wierzchniej warstwy betonu można stosować posypki utwardzające DST. Dzięki zastosowaniu technologii kolorowych DST oraz Pressbeton możliwe jest uzyskanie bardzo ciekawych, funkcjonalnych i wytrzymałych nawierzchni. Należy jednak pamiętać o tym, że drogi i nawierzchnie betonowe są nierozbieralne,  co może sprawić trudność w przypadku awarii znajdujących się pod nimi instalacji.

Zalety nawierzchni betonowych:

  • Wysoka trwałość

  • Brak zjawiska koleinowania

  • Większe bezpieczeństwo

  • Niski koszt eksploatacji

  • Niskie koszty budowy względem nawierzchni asfaltowej

  • Możliwość recyklingu