Naprawy nawierzchni betonowych i posadzek przemysłowych

Zdegradowane nawierzchnie betonowe, w zależności od stopnia zniszczenia, można poddać procesowi regeneracji lub naprawy. W przypadku mało zniszczonych nawierzchni betonowych, w celu przywrócenia im  dawnej świetności, można zastosować szlifowanie oraz polerowanie. Na nawierzchniach bardziej zdegradowanych zaleca się wykonanie nowej warstwy wierzchniej, poprzez zastosowanie warstw żywicznych lub jastrychów cienkowarstwowych. Posadzki znacznie zdegradowane należy wzmocnić, stosując różne systemy żywiczne.  W szczególnych przypadkach może być również konieczna naprawa zniszczonych dylatacji.

Technologie naprawy: